Make your own free website on Tripod.com

banner.JPG (13650 bytes)


Sd.kfz 250/6 Leichter Munitionspanzerwagen

Ausf B für Sturmgeschütz 40 ausf F and G

De Sd.kfz 250/6 vervoerde 60 obussen voor de 7.5cm StuK40 L/48. De bewapening van deze voertuigen was één MG34 of MG42.

wpe4.jpg (29613 bytes)

 

Go back

 

Copyright Simon Vosters 1999-2000 ®