Make your own free website on Tripod.com

banner.JPG (13650 bytes)


Sd.kfz 251 ausf. D

De laatste versie was de Ausf D, hij werd ge´ntroduceerd in 1943. Doordat de Whermacht grote nood had aan gepantserde voertuigen werd de productie vereenvoudigd. Verschillend ingewikkelde details werden weggelaten, wat resulteerde in mooier uitziend voertuige met rechte achterplaat met simpele deuren. De beschermende kappen voor de ventilatiedeurtjes werden weggelaten, deze zaten nu verborgen onder de zijplaten van de neus.  De kijkgaten werden vervangen door een gleuf. De Ausf D was een klein beetje langer (5.98m) en iets zwaarder dan de Ausf A, B en C. De verrichtingen van het voertuig bleven bijna hetzelfde. Van deze versie werden er 10602 gebouwd tegen het einde van de oorlog.

Sd.kfz 251 ausf D

Go back


Copyright Simon Vosters 1999-2000 «